How To Use (วิธีการใช้กาว)

บิดฝาพลาสติกจนสุดเพื่อเจาะแผ่นฟอยล์ที่ปิดผนึกอยู่

ก่อนใช้งานครั้งแรกให้บิดฝาพลาสติกจนสุดเพื่อเจาะแผ่นฟอยล์ที่ปิดผนึกอยู่

ดึงฝาพลาสติกออกเพื่อใช้งาน

ดึงฝาพลาสติกออกเพื่อใช้งาน

ทำความสะอาดพื้นผิวที่ต้องการติดกาว

ทำความสะอาดพื้นผิวที่ต้องการติด

บีบกาวหยดเล็กๆลงที่ผิวด้านหนึ่งของวัสดุ

บีบกาวหยดเล็กๆ ลงที่ผิวด้านหนึ่ง ของวัสดุ

ประกบติดกับผิวอีกด้านของวัสดุแล้วกดเบาๆ

นำไปประกบติดกับผิวอีกด้านของวัสดุแล้วกดเบาๆ

เช็ดกาวส่วนเกินออกจากปลายหลอดและปิดฝาให้สนิท

เช็ดกาวส่วนเกินออกจากปลายหลอดและปิดฝาให้สนิท

ไม่แนะนำให้ใช้กาวในปริมาณที่มากเกิน
  • ไม่แนะนำให้ใช้ในปริมาณที่มากเกิน ไปเพราะจะให้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีเท่าที่ควร
เก็บกาวในที่เย็น
  • เก็บกาวในที่เย็น และแห้งหลังการใช้งานทุกครั้ง
โปรดเก็บกาวให้พ้นมือเด็ก
  • โปรดเก็บให้พ้นมือเด็กเพื่อหลีกเลี่ยงการนำไปใช้ในทางที่ผิด
go to top